PROSIMY, WESPRZYJ SWOJĄ PARAFIĘ.   NR KONTA BNP Paribas 60160011141883513000000001   BÓG ZAPŁAĆ!!!

 

Kategoria: Sakramenty

Chrześcijański POGRZEB

Wymagane dokumenty:– akt zgonu– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zgon nastąpił poza parafią to wystawia je proboszcz, a jeśli w szpitalu to kapelan szpitala).– Jeżeli osoba jest spoza parafii potrzebna jest zgoda proboszcza na pogrzeb poza własną parafią.

Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest sakramentem przeznaczonym wyłącznie dla tych, którzy przeżywają ostatnie chwile życia i są faktycznie w stanie agonii, ale odpowiednią porą na przyjęcie tej uzdrawiającej łaski jest czas, kiedy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości (KL 73; kan. 1001). Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej,…
Pokaż szczegóły

Sakrament Małżeństwa

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem. • Wymagane dokumenty:  – dowód osobisty,  – świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (ważne tylko 3 miesiące),  – zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,  – do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach    (ważne tylko 3 miesiące, można je dostarczyć później).•…
Pokaż szczegóły

Bierzmowanie

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w I klasie szkoły ponadpodstawowej i trwa 1 rok.• Zgłoszenia przyjmujemy do końca września.• Katechezy odbywają się dwa razy w miesiącu.• Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży : O.Proboszcz Andrzej Kryger Młodzież z I klas liceum oraz starszych, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w czwartek 10 października na Mszę…
Pokaż szczegóły

I Komunia Św.

• Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci w III klasie szkoły podstawowej • Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci : O. Zbigniew Kwiecień• Dzieci i rodziców zapaszmy na Msze święte o godz. 12:00 w każdą niedzielę• Spotkania odbywają się wg planu podanego zainteresowanym przez O. Zbigniewa.• Katechezę dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. prowadzi o.Proboszcz. W…
Pokaż szczegóły

Chrzest Św.

Chrztu dziecka udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu. • Wymagane dokumenty:  – akt urodzin dziecka,  – dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),• Rodzice chrzestni muszą być…
Pokaż szczegóły