Akcja Katolicka

       Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich zaistniała w Polsce już w latach dwudziestych XX w. (Ligi Katolickie), zaś jako organizacja centralna – od listopada roku 1930. W Polsce przedwojennej, jak i na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, działała bardzo prężnie obejmując nie tylko sferę życia religijnego, ale również społecznego i kulturalnego. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły kontynuowanie działalności. Warunki do odnowienia struktur Akcji Katolickiej zaistniały dopiero po 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dostrzegł potrzebę tego rodzaju stowarzyszenia w odrodzonej Polsce i doprowadził do jego powołania przez episkopat w 1995 r.

     Akcji Katolickiej przyświeca najbardziej ogólny ideał: Instaurare omnia in Christo – Odnowić wszystko w Chrystusie, sformułowany w 1903 r. przez Ojca Świętego Piusa X. Jej członkowie starają się o przełożenie tego ideału na czyny, tak aby zaczyn ewangelizacji, także tej, którą nazywamy nową, a która jest skierowana do osób ochrzczonych, które oddaliły się w swoim życiu od wiary, objął wszystkie sfery życia człowieka: osobistą, rodzinną, społeczno-polityczną i narodową.

      Celem ogólnym Akcji Katolickiej jest wspieranie misji Kościoła w społeczeństwie. Do celów szczegółowych należy przeciwstawienie się sekularyzacji, podejmowanie działań na rzecz ubogiego człowieka oraz propagowanie zasad katolickiej nauki społecznej. Działania swoje, co do sposobu, opiera na metodzie rewizji życia, którą najlepiej wyraża dewiza: Widzieć, oceniać, działać. Podstawowym charyzmatem Akcji Katolickiej jest ścisła współpraca z hierarchią Kościoła.

      Wielu katolików uświęciło swoje życie podejmując działania w Akcji Katolickiej. Do najbardziej znanych należą bł. Pierr Giorgio Frassati oraz św. Gianna Beretta Molla – we Włoszech, a na naszym polskim gruncie ziemianin bł Stanisław Kostka Starowieyjski oraz duszpasterze Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku: bł. ks. Bronisław Komorowski, bł. ks. Franciszek Rogaczewski i bł. ks. Marian Górecki – wszyscy czterej to męczennicy drugiej wojny światowej, wyniesieni na ołtarze w gronie 108 Męczenników za wiarę i Ojczyznę przez Ojca Świętego Jana Pawła II. w roku 1999.

     W naszej Parafii Akcja Katolicka utworzona została w 1995 r. i w obecnym roku rozpoczęła 15. rok swej działalności. Patronuje jej ks. Bronisław Komorowski – święty kapłan i święty przywódca – dla rzeszy Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku stanowiący rzeczywiste oparcie w bardzo trudnych czasach narastającej presji ze strony niemieckiego nacjonalizmu.

     W ramach pracy Oddziału Parafialnego (POAK) podejmujemy różne działania. Prowadzimy klub parafialny Fides, co roku współorganizujemy festyn parafialny, współpracujemy z Caritasem, regularnie organizujemy doroczne Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej, a w ciągu roku wieczory historyczne, społeczno-religijne i kulturalne, a od kilku lat współorganizujemy etap rejonowy Wojewódzko Metropolitalnego konkursu biblijnego. Od stycznia 2010 r. zainicjowaliśmy Wszechnicę Formacyjno-Edukacyjną. Uczestniczymy również w zbiórkach pieniężnych na różne cele oraz w zbieraniu podpisów w ważnych dla Polski sprawach, gdy jest taka potrzeba. W miesięczniku parafialnym „Skałka” co miesiąc okazuje sie rubryka „Kącik Akcji Katolickiej”.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które są otwarte dla każdego! Gorąco też zachęcamy do zasilenia naszych szeregów, bo pracy i wyzwań jest wiele!