Autor: bozena

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY LIPIEC 2024 r.

O opiekę duszpasterską nad chorymiMódlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.Intencje parafialne: Módlmy się: ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 27 LIPCA 2024 R.


2024-06-30 0

Intencje Apostolstwa Modlitwy- czerwiec 2024

Intencja powszechna – Za uchodźców Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują Intencje parafialne: 1. Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, miłości i chrześcijańskich wartości. 2. O nowe, święte i gorliwe powołania kapłańskie…
Czytaj dalej


2024-06-17 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY  maj 2024 r.

Intencja powszechna – O dobrą formację osób zakonnych  i seminarzystów Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej,  religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Intencje parafialne: 1.  O żywą wiarę i potrzebne łaski dla dzieci , które przygotowują  się do przyjęcia sakramentu Eucharystii i ich rodziców. 2. …
Czytaj dalej


2024-04-27 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY  Kwiecień 2024 r.

Intencja powszechna – O szacunek dla kobiet Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata. Intencje parafialne: 1. Za Papieża, aby był prowadzony przez Ducha Św. 2. Za ochrzczonych, abyśmy pamiętali, że chrzest daje nam nowe życie i stajemy się   przybranymi dziećmi Boga…
Czytaj dalej


2024-03-29 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – MARZEC 2024             

Intencja powszechna –  Za współczesnych męczenników Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem. Intencje parafialne:


2024-03-14 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY –styczeń 2024 r.

 Intencja powszechna – O docenienie daru różnorodności w KościeleMódlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła. Intencje parafialne:              WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA                           lata  2018   –    2026   Temat Nowenny na 2024 r. „Ewangelizacja z różańcem w ręku”


2023-12-29 0

Intencje Apostolstwa Modlitwy – grudzień 2023

Intencja powszechna:   Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność. Intencje parafialne: 2. Za rodziny by krocząc drogą wiary wzrastały w świętości. 3. O nowych członków do Wspólnoty Różańcowej naszej parafii. 4. O dar Nieba dla zmarłych z naszej wspólnoty różańcowej.      WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA   lata …
Czytaj dalej


2023-11-28 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY –listopad  2023r.

    Intencja powszechna –za Papieża  Módlmy się za Papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego. Intencje parafialne:               Wielka Nowenna Różańcowa   lata  2018   –    2026   Temat Nowenny na 2023 r.  „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”


2023-10-27 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY    październik 2023 r.

Intencja papieska   Za Synod  Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata Intencje parafialne:       Prosimy                    Wielka Nowenna Różańcowa   lata  2018   –    2026                                                                Temat Nowenny na 2023 r. „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”


2023-09-30 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – wrzesień 2023 r.

Intencja papieska   Za ludzi żyjących na marginesie   Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi. Intencje parafialne:     WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA           lata  2018   –    2026   Temat Nowenny na 2023 r. „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”


2023-08-30 0