Kategoria: różaniec

Intencje listopad

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY –listopad  2022r. Intencja powszechna – Za dzieci, które cierpią  Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen,  sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. Intencje parafialne: O miłosierdzie Boże dla zmarłych  Ojców i Braci z naszego klasztoru. O miłosierdzie Boże dla zmarłych członków  wspólnoty różańcowej.  O miłosierdzie Boże i przebaczenie  popełnionych win zmarłym  z naszych rodzin. O nowych członków do Wspólnoty Różańcowej  parafii. WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA  –   …
Czytaj dalej


2022-10-28 0

Intencje październik 2022

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – październik  2022 r. Intencja papieska — O Kościół otwarty na wszystkich  Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności. Intencje parafialne: Aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych rodzinach. O światło dla błądzących i zagubionych w wierze Polaków. Za powołanych…
Czytaj dalej


2022-09-29 0

Intencje różańcowe wrzesień 2022

           INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY –wrzesień  2022 r. Intencja papieska— O zniesienie kary śmierci     Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby,   została   zniesiona w  ustawodawstwie wszystkich państw świata.  Intencje parafialne:  Za dziećmi i młodzieżą o błogosławieństwo Boże w nauce oraz łaskę pogłębiania życia duchowego  Za nauczycieli, wychowawców i katechetów o odwagę i wierność w przekazywaniu   ewangelicznej prawdy O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, dla kapłanów naszej parafii  Za zmarłych…
Czytaj dalej


2022-08-31 0

Różaniec – Intencje sierpień 2022

 INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – sierpień   2022 r. Intencja papieska— Za małych i średnich przedsiębiorców. Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją. Intencje parafialne –  Módlmy się: O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną. Za kapłanów z…
Czytaj dalej


2022-07-30 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – lipiec  2022 r.

Intencja papieska       Za osoby starsze  Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. Intencje parafialne: O godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii. O  rozwagę i zachowanie zasad bezpieczeństwa dla opiekunów dzieci i wypoczywających na wakacjach O  potrzebne…
Czytaj dalej


2022-06-29 0

 INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – kwiecień  2022r.

   Intencja papieska— Za pracowników służby zdrowia  Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad  osobami   chorymi i  starszymi szczególnie w krajach najuboższych było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty Intencje parafialne: O pojednanie i wysiłek do zaprowadzenia  pokoju w Ukrainie i oddalenie groźby wojny w Europie. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, dla kapłanów naszej parafii. Za rodziny ofiar wojny i zmuszonych do ucieczki. O…
Czytaj dalej


2022-03-31 0

Intencje marzec 2022

 INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – marzec  2022 r. Intencja papieska— O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne  Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych  wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami  społecznymi.  Intencje parafialne: O pokój w Europie i oddalenie groźby wojny O potrzebne łaski dla żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących naszych granic oraz wszystkich, którzy mają w sercu dobro Ojczyzny. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, dla kapłanów naszej parafii O nawrócenie i…
Czytaj dalej


2022-02-27 0

Intencje różańcowe luty 2022

Intencja papieska— Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów Intencje parafialne: O nowych członków głównie mężczyzn do Wspólnoty Różańcowej naszej parafii. O potrzebne łaski dla  naszych duszpasterzy, O…
Czytaj dalej


2022-01-30 0

Intencje styczeń 2022 r.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – styczeń  2022 r.   Intencja papieska— O wychowanie do braterstwa  Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i   prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których  żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi. Intencje parafialne: Dziękczynienie za szczęśliwie przeżyty rok  przez członków wspólnoty różańcowej Módlmy się o dar pokory i umiejętność odczytania Bożych planów wobec nas                                                                                             O rozkwit modlitwy różańcowej i o nowych członków Za naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli…
Czytaj dalej


2021-12-30 0