Kategoria: Sakramenty

Chrześcijański POGRZEB

Wymagane dokumenty:– akt zgonu– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zgon nastąpił poza parafią to wystawia je proboszcz, a jeśli w szpitalu to kapelan szpitala).– Jeżeli osoba jest spoza parafii potrzebna jest zgoda proboszcza na pogrzeb poza własną parafią.


2019-08-17 0

Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest sakramentem przeznaczonym wyłącznie dla tych, którzy przeżywają ostatnie chwile życia i są faktycznie w stanie agonii, ale odpowiednią porą na przyjęcie tej uzdrawiającej łaski jest czas, kiedy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości (KL 73; kan. 1001). Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej,…
Czytaj dalej


2019-08-17 0

Sakrament Małżeństwa

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem. • Wymagane dokumenty:  – dowód osobisty,  – świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (ważne tylko 3 miesiące),  – zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,  – do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach    (ważne tylko 3 miesiące, można je dostarczyć później).•…
Czytaj dalej


2019-08-17 0

Bierzmowanie

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w I klasie szkoły ponadpodstawowej i trwa 1 rok.• Zgłoszenia przyjmujemy do końca września.• Katechezy odbywają się dwa razy w miesiącu.• Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży : O.Proboszcz Andrzej Kryger Młodzież z I klas liceum oraz starszych, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na pierwsze spotkanie z o. Proboszczem,…
Czytaj dalej


2019-08-17 0

I Komunia Św.

• Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci w III klasie szkoły podstawowej • Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci : O. Tomasz Mikołajczyk• Dzieci i rodziców zapaszmy na Msze święte o godz. 12:00 w każdą niedzielę• Spotkania odbywają się w każdy I wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.45 – czyli: 4 X 2022, 8 XI…
Czytaj dalej


2019-08-17 0

Chrzest Św.

Chrztu dziecka udzielamy w każdą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu. • Wymagane dokumenty:  – akt urodzin dziecka,  – dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),• Rodzice chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi…
Czytaj dalej


2019-08-17 0