Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Patronami Apostolstwa są: ​ Fragment z kazania św Jana Vianne’ya:  “Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: Panie, zlituj się nad tą duszą ona nas…
Pokaż szczegóły