WITRAŻE KOŚCIOŁA MBNP

WITRAŻE KOŚCIOŁA MBNP

2022-11-08 Historia Parafii 0

„Kościół, zaprojektowany na planie elipsy – symbolizującej doskonałość, otrzymał kształt owalny, formę dość rzadko stosowaną wówczas w polskim budownictwie sakralnym. Przestronność świątyni dodatkowo akcentować miały sklepienie kryształowe, unoszące jakby cały sufit do góry, a także przeszklenia ścian, które otwierały ją na przestrzeń świata i transcendencję. Jednocześnie po wykonaniu zaprojektowanych witraży – zamykały bryłę, ukazując niezwykłe i kameralne miejsce kultu.(…)

Witraże utrzymane w kolorach morskich tworzą nastrój radosny i wzniosły, zachęcają do modlitwy, a zarazem jednoczą nas z Bogiem. Witraże projektowali Maria i Jerzy Skąpscy z Krakowa, a wykonali je pp. Zarzyccy również z Krakowa.

Witraż w prezbiterium nad tabernakulum obrazuje wybuch pramaterii na początku świata, a także zwycięstwo Chrystusa w czasie ostatecznego przyjścia na świat.

Przednia część witraży przedstawia zapowiedź Chrystusa dotyczącą śmierci i zmartwychwstania. Scena Jonasza i dużej ryby przepowiada zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego.

Lewa strona witraży przedstawia Stary Testament: ideę stworzenia świata oraz dramat grzechu pierworodnego, w którym Bóg zapowiada zwycięstwo Niepokalanej nad szatanem.

Pochód Izraelitów przez pustynię przedstawia również naszą pielgrzymkę w życiu doczesnym, w świecie, również trudną i często w naszych oczach zagadkową.

Prawa strona witraży przedstawia wydarzenia zawarte w Nowymi Testamencie. Jezus uspokajający burzę na morzu, ratujący św. Piotra od zatonięcia, przekonuje apostołów i nas o Swoim Bóstwie i Swej Nieskończonej Mocy i Miłości.

Chrzest Chrystusa wzywa wszystkich ludzi do pójścia Jego drogą. Rozesłanie apostołów jako misjonarzy Redemptorystów zaprasza wszystkich do ewangelizowania współczesnego świata wzorem Ojca Świętego Jana Pawła II i męczennika polskiego ks. Jerzego Popiełuszki umieszczonych na witrażach nad chórem.”

(opis kościoła i witraży pochodzi z książki „Igranie z Lewiatanem” autorstwa O. Józefa Kroka CSsR, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2001)