Koniec DYSPENSY

Koniec DYSPENSY

2021-06-19 ogłoszenia 0

Od 20 czerwca br.

przestaje obowiązywać DYSPENSA

od udziału
we Mszy Świętej niedzielnej

wprowadzona w związku
z pandemią Covid-19.