24 godziny MĘKI PAŃSKIEJ

24 godziny MĘKI PAŃSKIEJ

2023-03-13 ogłoszenia Wydarzenia 0
„Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.”

17 -18 marca 2023

24 godziny Męki Pańskiej

nabożeństwo pasyjne, według pism Sł. B. Luizy Piccarrety

przez które uczestniczymy w Męce Chrystusa,

jednocząc się z cierpiącym Panem w Jego wielkim dziele Odkupienia.

„Jeśli stworzenie rozważa je za pośrednictwem mojej Woli, to ukrywa się w mojej Woli; a kiedy działa moja Wola, mogę czynić wszelkie dobro, jakiego zapragnę nawet za pomocą jednego tylko słowa. I będę to czynił za każdym razem, gdy będziecie je rozważać.”

Rozpoczynamy w piątek

Eucharystią o godz. 16.30;

zakończymy w sobotę

Eucharystią o godz. 17.00;

Zapraszamy do dolnego kościoła.