PROSIMY, WESPRZYJ SWOJĄ PARAFIĘ.   NR KONTA BNP Paribas 60160011141883513000000001   BÓG ZAPŁAĆ!!!

 

Intencje styczeń 2021

Intencje styczeń 2021

2021-01-01 ogłoszenia Żywy Różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – styczeń 2021 r.

Papieska intencja ewangelizacyjna  Braterstwo ludzkie

          Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencje parafialne:  prośmy

  1.  O łaskę ochrony dzieci i młodzieży przed wszelkim złem, zwłaszcza tym,  jakie może wypływać z słabości i grzechów dorosłych.
  2. Za  lekarzy i pozostały personel wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania koronawirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w służbie bliźniemu.

3. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszych kapłanów

4. O rozwój Wspólnoty Różańcowej i nowych członków zwłaszcza mężczyzn.

 WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA 

       lata  2018   –    2026

Temat Nowenny na 2021 r.

 Różaniec modlitwą o zbawienie innych