TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

2020-04-04 ogłoszenia Wydarzenia 0

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

WIELKI CZWARTEK

pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa

Tego dnia nie ma Mszy św. porannych a uroczysta Msza Krzyżma, zostaje przeniesiona na inny termin, po ustaniu epidemii.
W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej nie będzie obrzędu umycia nóg (mandatum).
Na zakończenie liturgii nie będzie procesji do tzw. „Ciemnicy”oraz adoracji – Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum.

WIELKI PIĄTEK

to dzień męki i śmierci Chrystusa.

W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Wyjątkowo w tym roku nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”.

– o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża, która zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Cześć Krzyżowi
należy oddawać tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między wiernymi.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
Wiernych prosimy o odprawienie Drogi Krzyżowej i uklęknięcie przed Krzyżem w domach rodzinnych.

WIELKA SOBOTA

cały Kościół trwa na adoracji Chrystusa w grobie i tęsknym oczekiwaniu Jego Zmartwychwstania.

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego polecamy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników. Tekst obrzędu na stronie internetowej parafii.

O godz.18.00 rozpoczniemy uroczystą celebrację Liturgii Wigilii Paschalnej.
W liturgii chrzcielnej zachowane będzie jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bez udzielania sakramentu chrztu.

W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej.
Podobnie jak uczynił to Ojciec Święty Franciszek, błogosławiąc miastu i światu przy pustym placu św. Piotra. Na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej oraz przed rozpoczęciem Mszy Rezurekcyjnej celebrans udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.

NIEDZIELA ZMARTWYCHSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. REZUREKCYJNA o godz. 8.00 – nie będzie procesji rezurekcyjnej, za to kapłan przed rozpoczęciem Mszy udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła
Pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00