TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

2021-03-30 ogłoszenia Wydarzenia 0

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

WIELKI CZWARTEK

pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa

Tego dnia nie ma Mszy św. porannych, ale o godz.10.00 w Archikatedrze Oliwskiej odbędzie się uroczysta Msza Krzyżma, której przewodniczy Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda w koncelebrze z wszystkimi prezbiterami.
– O godz. 18.00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy Adoracji tzw. „ciemnicy” i adoracja do godz. 22.00

– od godz. 19.00 – Adoracja prowadzona przez Róże Różańcowe
– od godz. 20.00 – Adoracja prowadzona przez Akcję Katolicką i Semper Fidelis
– od godz. 21.00 – Adoracja prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne

WIELKI PIĄTEK

to dzień męki i śmierci Chrystusa

W tym dniu nie ma Mszy św. Przez cały dzień trwa Adoracja Chrystusa w „ciemnicy” od godz.8.00.
o godz. 8.00Modlitwa Liturgii Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
o godz. 10.00 – Droga Krzyżowa dla wszystkich
– o godz. 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
– o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża, która zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 22.00
– od godz. 19.30 – Adoracja prowadzona przez Róże Różańcowe
– od godz. 20.30 – Adoracja prowadzona przez Akcję Katolicką i Semper Fidelis
– od godz. 21.30 – Adoracja prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne

WIELKA SOBOTA

cały Kościół trwa na adoracji Chrystusa w grobie i tęsknym oczekiwaniu
Jego Zmartwychwstania.

– o godz. 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
– o godz. 8.00Modlitwa Liturgii Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
Od godz. 9.00 – 16.00 na schodach do górnego kościoła, co 15 min. święcić będziemy pokarmy na stół wielkanocny.
O godz.19.00 rozpoczniemy uroczystą celebrację Liturgii Wigilii Paschalnej.
Prosimy, aby na tę liturgię przynieść świece.

NIEDZIELA ZMARTWYCHSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. REZUREKCYJNA o godz. 6.00 z uroczystą procesją wokół kościoła.

Pozostałe Msze Św. wg porządku niedzielnego:8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 i 18.00.

W naszej świątyni, podczas każdej Mszy Św. może uczestniczyć 41 wiernych.
PAMIĘTAJMY o maseczkach i zachowaniu dystansu.