Chrześcijański POGRZEB

Chrześcijański POGRZEB

2019-08-17 Sakramenty 0

WYMAGANE DOKUMENTY:
akt zgonu
zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zgon nastąpił poza parafią to wystawia je proboszcz, a jeśli w szpitalu to kapelan szpitala – najczęściej wystarczy obrazek z pieczątką lub podpisem księdza).
– Jeżeli osoba jest spoza naszej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza z parafii zmarłego, na odprawienie pogrzebu poza swoją parafią.