Chrześcijański POGRZEB

Chrześcijański POGRZEB

2019-08-17 Sakramenty 0

Wymagane dokumenty:
– akt zgonu
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zgon nastąpił poza parafią to wystawia je proboszcz, a jeśli w szpitalu to kapelan szpitala).
– Jeżeli osoba jest spoza parafii potrzebna jest zgoda proboszcza na pogrzeb poza własną parafią.