Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

2019-08-17 Sakramenty 0

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty:
  – dowód osobisty,
  – świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (ważne tylko 3 miesiące),
  – zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
  – do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach
    (ważne tylko 3 miesiące, można je dostarczyć później).
• Data ślubu do ustalenia z narzeczonymi.

Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.