Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

2018-11-23 Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym 0

Patronami Apostolstwa są:

Fragment z kazania św Jana Vianne’ya: 
„Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: Panie, zlituj się nad tą duszą ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinień, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinień naszych. Ach! Jakże to potężne są pobudki do rozbudzenia w nas współczucia dla tych dusz cierpiących.”

          APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.  

          Apostolstwo, którego członkowie  tworzą parafialną  grupę modlitewną zawiązało się  w naszej parafii we wrześniu 2018 r.   i pozostaje  w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik,  który modlitwą pragnie wypraszać uwolnienie z czyśćca.

          Mamy nadzieję, że do naszej grupy dołączy więcej osób pragnących nieść ulgę cierpiącym w czyśćcu.

          W każdy ostatni piątek miesiąca , podczas Mszy św.   o godz. 18.00 modlimy się  w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych,  Siostry Wspomożycielki natomiast, w tych intencjach, modlą się w każdy poniedziałek.

          Opiekunem naszej grupy jest O.  Andrzej Kryger,  Proboszcz i Rektor  parafii.
Animatorem grupy jest Bożena Świegoda , która wobec Ojca Proboszcza i w jej imieniu utrzymuje kontakt z Centrum  APDC .

 Kontakt do Animatora :  tel. 664 734 224

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *