Grupa AA

Grupa AA

2018-12-18 Grupa AA i AN 0

Najważniejszym celem dla uczestników jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom osiągnąć trzeźwość.


Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”


Preambuła AA

Grupa AA„UWIERZYLIŚMY”

Spotyka się w klubie parafialnym
przy KOŚCIELE O. REDEMPTORYSTÓW w Gdyni ul. Portowa 2

w każdy CZWARTEK w godz. 19.00– 20.00
(Trzeci czwartek miesiąca – mityngi otwarte)