MINISTRANCI

MINISTRANCI

2024-04-27 Ministranci 0

Liturgiczna służba ołtarza to określenie wszystkich osób, które służą podczas mszy świętej i w trakcie innych nabożeństw religijnych. Do tej Grupy zaliczamy zarówno ministrantów i lektorów jak i organistę, kościelnego, a nawet scholę i dziewczęcą służbę Maryjną.

Osoby, które pełnią poszczególne obowiązki, powinny być dla innych wzorem. Obowiązują je jasno określone zasady, które nie wszyscy są w stanie spełnić. Kiedy myślimy o służbie liturgicznej, to w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl ministranci.
Ministrare oznacza „służyć, pomagać”.
Są oni pomocnikami podczas mszy, ale również podczas innych uroczystości. Czuwają oni nad darami, przygotowaniem ołtarza, trzymają patenę, dzwonią dzwonkami, gongiem, usługują księdzu. Niezwykle ważne jest to, że ministrant czynnie się angażuje w liturgię poprzez swoją służbę. Jest on tym, który niesie znaki, a więc najważniejsze insygnia podczas mszy świętej. Co ważne, poprzez swoją służbę zachęca ludzi, by aktywnie uczestniczyli w nabożeństwie. Ważne miejsce w służbie liturgicznej zajmują również lektorzy, którzy są starsi stażem oraz ceremoniarze – pełniący funkcję opiekuna służby liturgii.

Poszczególne obowiązki w ramach służby liturgicznej są uzależnione od wielu czynników, w tym również od wieku.

Na wstępie jest się kandydatem – okres ten zostaje określony przez księdza opiekuna danej parafii. W tym czasie istotne jest, by poznać charakter swoich przyszłych obowiązków. Będąc kandydatem na ministranta, zasadniczo nie nosi się stroju liturgicznego, choć w naszej parafii stosuje się wyjątek od tej reguły bo kandydaci noszą już komżę.

Po okresie próbnym zostaje się ministrantem – oczywiście o ile kandydat dalej chce pełnić posługę. Podstawowym strojem na tym etapie służby jest komża, pelerynka i sutanella (rodzaj sukni), które powinny być w kolorze ornatu księdza odprawiającego Mszę św.

Kolejnym stopniem w ramach służby liturgicznej jest lektor. Lektor jest ministrantem Słowa Bożego. Jego obowiązkami podczas posługi jest czytanie Pisma Świętego, komentarzy mszalnych, czy też modlitwy wiernych. Tradycyjnym strojem lektora jest alba. W pasie przewiązuje się cingulum, czyli grubym sznurem. Na szyję na albę zakłada się krzyż lektorski, ale to dotyczy tylko tych ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli odpowiednie kursy oraz otrzymali błogosławieństwo od biskupa.

Najwyższy stopniem w hierarchii służby jest ceremoniarz. Osoba ta przeważnie pełni funkcję opiekuna służby liturgicznej. Ceremoniarz musi posiadać ogromną wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Przygotowuje on liturgię i dba o jej przebieg.

Pełnienie określonej funkcji w służbie liturgicznej jest zadaniem odpowiedzialnym. Osoby, które decydują się na posługę, powinny dawać odpowiedni przykład. To właśnie ministranci czuwają nad przygotowaniami i nad tym, by liturgia przebiegała prawidłowo. Jednocześnie dbają oni o to, by msza święta i inne wydarzenia kościelne zachowały swój uroczysty charakter.

Spotkania i szkolenia: co czwartek o 18:45 w zakrystii

Ksiądz opiekun: o. Tomasz Mikołajczyk CSsR

Zapisy: prosimy o kontakt +48 787 784 003