DROGA NEOKATECHUMENALNA w PARAFII MBNP i Św. Piotra Rybaka w Gdyni

DROGA NEOKATECHUMENALNA w PARAFII MBNP i Św. Piotra Rybaka w Gdyni

2018-12-12 Neokatechumenat 0

 „Droga neokatechumenalna przeżywana jest w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie. (…) Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając „w mądrości, w latach i łasce”, pozostając poddane Józefowi i Maryi.
We wspólnocie neokatechumeni stają się dojrzałymi w wierze, wzrastając w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi.

(Ze Statutu Drogi Neokatechumenalnej)
Ikona Kiko Arguello „Święta Rodzina”


          Droga Neokatechumenalna w naszej Parafii jest obecnie przeżywana w sześciu wspólnotach, na różnych etapach wtajemniczenia.

Pierwsza wspólnota istnieje od ponad 30 lat ( 1 V 1988r. ). Zakończyła Drogę i złożyła uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną 2013 r. wobec arcybiskupa Leszka Głódzia w Katedrze Oliwskiej.
Jej odpowiedzialnym jest Arkadiusz Majchrzak, który wraz z żoną Beatą mają pięcioro dzieci. Ta wspólnota liczy 30 osób.
Prezbiterem wspólnoty przez wiele lat był śp. Ojciec Florian Pełka, Jezuita, który jako pierwszy prezbiter w Polsce,  poprosił o katechezy w 1975 r. w Lublinie.
Obecnie tej wspólnocie posługuje O. Andrzej Kryger, Proboszcz naszej parafii.
W pierwszej wspólnocie jest Ojciec Jacek Aniszewski, Redemptorysta (Proboszcz naszej parafii w latach 2002 – 2009) obecnie posługujący dla Polonii w Danii w Odense.

Z tej wspólnoty wywodzi się też ks. Wojciech Auriga, który został wyświęcony po ukończeniu Seminarium Redemptoris Mater w Berlinie, obecnie jest prezbiterem Misji Ad Gentes w Chemnitz w Niemczech.
Przez wiele lat siostra z tej wspólnoty, Teresa Pałejko, była na misji w  Karagandzie w Kazachstanie.
Dwie ekipy katechistów z tej wspólnoty głosiły katechezy w kilku parafiach Gdańska, Gdyni oraz w Ustce, ostatnio również w naszej parafii.

             Druga wspólnota również ukończyła już Drogę i złożyła uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Katedrze Oliwskiej w Wigilię Paschalną 2021 r. wobec arcybiskupa Tadeusza Wojdy.

Obecnie II wspólnota liczy ok 30 osób. Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Mirek Łoboda wraz z żoną Krystyną,  mają pięcioro dzieci.
Wspólnocie posługuje ks. Jarosław Czepczyński z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku.
Katechiści tej wspólnoty głosili katechezy w Łebie oraz w Gdyni. Prowadzą również cyklicznie skrutację dla młodych szukających powołania ( co drugi miesiąc w naszej parafii MBNP).
Dwa małżeństwa: Maciej i Joanna Marlewscy oraz Wojciech i Anna Gizińscy uczestniczą w „Postcresima” – nowej formie duszpasterstwa młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania oraz tej, która już ten sakrament przyjęła, realizowanej w parafii Św. Mikołaja w Gdyni. 
W styczniu 2019 roku, siostra z tej wspólnoty, Krystyna Augustyniak wyjechała na misję do Homla na Białorusi.

             Trzecia wspólnota jest na etapie Wybrania i liczy 31 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Michał Kośnik wraz z żoną Malwiną, mają sześcioro dzieci.
Małżeństwo Piotra i Beaty Palusińskich z sześciorgiem dzieci od kilkunastu lat są na misji w Irlandii. Ich syn Michał jest w Seminarium Redemptoris Mater w Dublinie.
Małżeństwo Michała i Ani Pactwa z czworgiem dzieci przez kilka lat byli na misji Jonkoping w Szwecji.
Z tej wspólnoty wywodzi się Sylwester Pactwa, Redemptorysta, wykładowca w seminarium w Tuchowie.
Także z tej wspólnoty wywodzą się dwie siostry Konsolata i Immakulata, które swoje powołanie realizują w Zakonach.
Katechiści z tej wspólnoty głosili katechezy w parafiach Gdyni.
Małżeństwo Michała i Malwiny Kośników również od kilku lat uczestniczy w „Postcresima” pomagając młodym przygotować się do sakramentu Bierzmowania, stwarzając przestrzeń, miejsce i czas, w których ci młodzi mogą doświadczać miłości Bożej.

             Czwarta wspólnota jest na etapie Ojcze Nasz ( po pielgrzymce do Loreto) i liczy ok 50 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Marcin Wojda wraz z żoną Benitą, mają pięcioro dzieci.
Prezbiter tej wspólnoty ks. Wojciech Langowski obecnie jest ojcem duchownym w Gdańskim Wyższym Seminarium Duchownym.
W tej wspólnocie są też ojcowie Redemptoryści: Wojciech Pawlicki, obecnie w Szczecinku oraz Dariusz Świda w Elblągu.
Brat z tej wspólnoty Michał Domański jest katechistą w ekipie odpowiedzialnej za Drogę w diecezji Rzeszowskiej.
Katechiści tej wspólnoty głosili katechezy w Gdyni, również w naszej parafii.

Małżeństwo Arka i Magdy Sarnowskich od kilku lat pełnią posługę „chrzestnych” w „Postcresima” – nowej formie ewangelizacji młodych przygotowujących się do Bierzmowania.
Kantorzy z tej wspólnoty wspierają coniedzielną Mszę Św. w języku angielskim w naszej parafii.
Małżeństwo Adama i Marty Kamińskich posługują w naszej najmłodszej wspólnocie jako odpowiedzialni, pomagając im wzrastać na drodze wiary.             Piąta wspólnota jest po Drugim Skrutynium i liczy ok 50 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Mariusz Piesik wraz z żoną Katarzyną, mają czworo dzieci, a w niebie siedmioro.
Prezbiterem tej wspólnoty jest Ojciec Tomasz Mikołajczyk, wikariusz naszej parafii. Ostatnio wraz z ekipą katechistów głosił katechezy w tej parafii.
Małżeństwo Mariusza i Kasi Piesik również uczestniczy w projekcie „Postcresima” w parafii Św. Mikołaja w Gdyni, przygotowując młodych do sakramentu Bierzmowania i prowadząc ich do spotkania z Chrystusem.

            Szósta, najmłodsza wspólnota istnieje od pięciu lat, liczy ok 15 osób. Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Adam Kamiński wraz z żoną Martą, mają czworo dzieci.
Tej wspólnocie posługuje ks. Tomasz Dunst z Parafii św. Jana Chrzciciela w Gdyni.

            Ta bogata rzeczywistość Drogi Neokatechumenalnej w naszej parafii jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu niewymienionych braci i sióstr oraz Naszej Głowy, Proboszcza tej parafii, O. Andrzeja Krygera i poprzednich proboszczów.
Im wszystkim niech będą dzięki przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Gdynia, dn. 27-11-2022r. (I Niedziela Adwentu)

Kontakt:
Główny Odpowiedzialny: A. Majchrzak 783 040 208
Współodpowiedzialny W. Mróz: 668 066 333