DROGA NEOKATECHUMENALNA w PARAFII MBNP i Św. Piotra Rybaka w Gdyni

DROGA NEOKATECHUMENALNA w PARAFII MBNP i Św. Piotra Rybaka w Gdyni

2018-12-12 Neokatechumenat 0

 „Droga neokatechumenalna przeżywana jest w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie. (…) Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając „w mądrości, w latach i łasce”, pozostając poddane Józefowi i Maryi.
We wspólnocie neokatechumeni stają się dojrzałymi w wierze, wzrastając w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi.

(Ze Statutu Drogi Neokatechumenalnej)
Ikona Kiko Arguello „Święta Rodzina”


          Droga Neokatechumenalna w naszej Parafii jest obecnie przeżywana w sześciu wspólnotach, na różnych etapach wtajemniczenia.

Pierwsza wspólnota istnieje od 30 lat. Zakończyła Drogę i złożyła uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną 2013 r. wobec arcybiskupa Leszka Głódzia w Katedrze Oliwskiej.
Jej odpowiedzialnym jest Arkadiusz Majchrzak, który wraz z żoną Beatą mają pięcioro dzieci. Ta wspólnota liczy 31 osób.
Prezbiterem wspólnoty jest Ojciec Florian Pełka, Jezuita, który jako pierwszy prezbiter w Polsce,  poprosił o katechezy w 1975 r. w Lublinie.
W pierwszej wspólnocie jest Ojciec Jacek Aniszewski, Redemptorysta (Proboszcz naszej parafii w latach 2002 – 2009) obecnie posługujący dla Polonii w Danii w Odense.

Z tej wspólnoty wywodzi się też ks. Wojciech Auriga, który został wyświęcony po ukończeniu Seminarium Redemptoris Mater w Berlinie, obecnie jest prezbiterem Misji Ad Gentes w Chemnitz w Niemczech.
Przez wiele lat siostra z tej wspólnoty, Teresa Pałejko, była na misji w  Karagandzie w Kazachstanie.
Ekipy katechistów wywodzące się z tej wspólnoty głosiły katechezy w kilku parafiach Gdańska, Gdyni oraz w Ustce.

             Druga wspólnota jest na końcu Drogi na etapie Wybrania i liczy 34 osoby. Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Mirek Łoboda wraz z żoną Krystyną,  mają pięcioro dzieci.
Prezbiterem tej wspólnoty jest ks.Jarosław Czepczyński z Parafii św. Jana Chrzciciela w Gdyni.
Katechiści tej wspólnoty głosili katechezy w Łebie oraz w Gdyni, prowadzą też cyklicznie skrutację dla młodych szukających powołania.
W styczniu 2019 roku, siostra z tej wspólnoty, Krystyna Augustyniak wyjeżdża na misję do Homla na Białorusi.

             Trzecia wspólnota również jest na etapie Wybrania i liczy 31 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Michał Kośnik wraz z żoną Malwiną, mają pięcioro dzieci.
Małżeństwo Piotra i Beaty Palusińskich z sześciorgiem dzieci od 10 lat są na misji w Irlandii. Ich syn Michał jest w Seminarium Redemptoris Mater w Dublinie.
Małżeństwo Michała i Ani Pactwa z czworgiem dzieci od 2 lat są na misji Jonkoping w Szwecji. Z tej wspólnoty wywodzi się Sylwester Pactwa, Redemptorysta, wykładowca w seminarium w Tuchowie.
Także z tej wspólnoty wywodzą się dwie siostry Konsolata i Immakulata, które swoje powołanie realizują w Zakonach.
Katechiści z tej wspólnoty głosili katechezy w parafiach Gdyni.

             Czwarta wspólnota jest na etapie Redditio i liczy ok 50 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Arkadiusz Sarnowski wraz z żoną Magdą, mają czworo dzieci.
Prezbiter tej wspólnoty ks. Wojciech Langowski obecnie jest ojcem duchownym w Gdańskim Seminarium.
W tej wspólnocie są też ojcowie Redemptoryści: Wojciech Pawlicki, obecnie w Szczecinku oraz Dariusz Świda na Ukrainie.
Brat z tej wspólnoty Marcin Nadolski jest w seminarium Redemptoris Mater w  Londynie a Michał Domański, katechistą w ekipie odpowiedzialnej za Drogę w diecezji Rzeszowskiej.
Katechiści tej wspólnoty głosili katechezy w Gdyni.

             Piąta wspólnota jest po Pierwszym Skrutynium i liczy ok 50 osób.
Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Mariusz Piesik wraz z żoną Katarzyną, mają dwoje dzieci, a w niebie siedmioro.
Prezbiterem tej wspólnoty jest Ojciec Zbigniew Kwiecień z naszej parafii, obecnie jest w ekipie głoszącej katechezy w tej parafii.
Brat z tej wspólnoty, Stanisław Smykowski jest od ubiegłego roku w nowo utworzonym Seminarium Redemptoris Mater w Czeskich Budziejowicach.

            Szósta, najmłodsza wspólnota istnieje od dwóch lat, liczy ok 20 osób. Odpowiedzialnym tej wspólnoty jest Waldemar Szczupliński wraz z żoną Małgorzatą, mają czworo dzieci.

            Ta bogata rzeczywistość Drogi Neokatechumenalnej w naszej parafii jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu niewymienionych braci i sióstr oraz Naszej Głowy, Proboszcza naszej parafii, O. Eugeniusza Leśniaka, któremu niech będą dzięki przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Gdynia, dn. 02-12-2018r. (I Niedziela Adwentu)

Kontakt:
Główny Odpowiedzialny: A. Majchrzak 783 040 208
Współodpowiedzialny W. Mróz: 668 066 333