Neokatechumenat

Neokatechumenat

2018-11-23 Neokatechumenat 0

Droga Neokatechumenalna to nowe itinerarium inicjacji chrześcijańskiej zrodzone w nurcie odnowy wzbudzonej przez Sobór Ekumeniczny Watykański II. Rozpoczęła się ona w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras Altas w Madrycie za sprawą Francesco Jose (Kiko) Gomez Arguellio i + Carmen Hernandez. Statut Drogi został definitywnie zatwierdzony 11 maja 2008 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przez Papieską Radę do Spraw Świeckich.

            Droga Neokatechumenalna przeżywana jest w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie. Jej celem jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej intymności z Jezusem Chrystusem tak, aby stali się wiarygodnymi świadkami Dobrej Nowiny Zbawiciela. Droga realizuje się według linii proponowanych przez Inicjatorów, a zawartych w Statucie i w tomach Orientamenti alle Equipes di Catechisti (Linie Orientacyjne dla Ekip Katechistów). Pierwszą fazą Neokatechumenatu jest odkrycie prekatetachumenatu, następną – odkrycie katechumenatu, a ostatnią – ponowne odkrycie wybrania.

            Bracia z IV Wspólnoty Neokatechumenalnej (powstałej w 2002 r.) w Parafii Ojców Redemptorystów pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni, której proboszczem jest o. Eugeniusz Leśniak, w Wielkim Poście będą wyznawać swoją wiarę, proklamując Credo podczas stosownej celebracji.

            Aby mogli to zrobić, w ciągu wielu lat Drogi ponownie odkrywali katechumenat. Pomagał im w tym Kościół,  wręczając wcześniej księgę Liturgii Godzin, a później Credo Kościoła i posyłając po dwóch, aby świadczyli w domach na terenie parafii, że jest Bóg, który nie zapomniał o człowieku, a widząc jego udręczenie i niemoc,  posyła w jego życie swego Syna Jezusa Chrystusa. W tym czasie bracia studiowali też i celebrowali Skład Apostolski. Był to okres ich duchowej walki o nowe życie, której zwieńczeniem stanie się wyznanie wiary wobec całego Kościoła. Bracia z IV wspólnoty złożą świadectwo prawdzie, że Bóg jest dobrym Ojcem, który troszczy się o swoje stworzenie każdego dnia, że Jezus Chrystus jest miłością i przebaczeniem, a Duch Święty darem ich obu dla człowieka, aby nie zginął on, ale miał życie wieczne.

            Po Redditio, w Niedzielę Palmową wszyscy, którzy złożyli publiczne wyznanie wiary, otrzymają gałęzie palm i wejdą do kościoła w uroczystej procesji. Później podczas mszy świętej  odśpiewają Credo, a na koniec zabiorą palmy do domów i zawieszą je na drzwiach lub balkonach. Będą one znakiem ich wiary w życie wieczne oraz gotowości wyznawania jej zarówno wobec rodziny, sąsiadów, nieznajomych, jak również wobec nieprzyjaciół wśród prześladowań.

            Taka postawa, postawa chrześcijańska, nie jest możliwa bez pomocy Ducha Świętego. Tylko Duch Święty, ten dar miłości Ojca i Syna może sprawić, aby udręczony człowiek otrzymał palmę zwycięstwa, życie wieczne. Opierając się wyłącznie o własne siły, nikt nie mógłby wyznać, że Panem jest Jezus i nikt nie byłby w stanie poświęcić dla Chrystusa swe życie. Jest to tak niemożliwe jak to, aby krab morski, langusta, zamieszkał na palmie.

            Langusta na palmie to symbol pokazujący, że dzięki wierze człowiek może doświadczyć rzeczy po ludzku niemożliwych. Do nich należą miłość do nieprzyjaciół, i przebaczanie swoim wrogom, czyli postawy, jakich Jezus oczekuje od uczniów (zob. Kazanie na Górze, Mt 5, 1-7, 29).

            Bracia z czwartej wspólnoty neokatechumenalnej będą wyznawać w czasie Redditio Symboli wiarę opartą o doświadczenie interwencji Boga, który uwalniał ich z mocy grzechu i zła. Ratował ich rodziny od rozbicia, otwierał małżonków na przyjęcie kolejnego dziecka. (We wspólnocie jest dziś szesnaście małżeństw i pięćdziesięcioro pięcioro dzieci.) Dla niektórych braci ze wspólnoty już samo publiczne wystąpienie w kościele i mówienie o swoich doświadczeniach związanych z wiarą będzie znakiem, że Bóg potrafił uzdolnić ich do rzeczy, które przedtem wydawały się im nieprawdopodobne. To On pozwalał odnaleźć im powołanie nie tylko do małżeństwa, lecz także do prezbiteratu (dwóch seminarzystów Seminarium Redemptoris Mater: Marcin Nadolski w Londynie i Michał Domański w Warszawie). Bóg też umacniał i stale ochrania na drodze powołania prezbitera IV Wspólnoty księdza Wojciecha Langowskiego oraz Redemptorystów, o. Wojciecha Pawlickiego i o. Dariusza Świdę, również należących do tej wspólnoty. Dał też poznać się jako ten, który uzdrawia chorych i umacnia słabych, szuka zaginionych, pozwalając doświadczać swojej darmowej miłości, przygarnia grzeszników, uwalniając ich od słabości, okazuje cierpliwość opornym i umacnia niewytrwałych.

            To doświadczenie darmowej miłości Boga przynaglało braci z IV Wspólnoty do głoszenia Ewangelii na placach w okresie wielkanocnym, do zanoszenia Dobrej Nowiny zamkniętym w swych domach udręczonym mieszkańcom parafii Redemptorystów, do głoszenia Katechez Zwiastowania w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej na Karwinach przez ekipę katechistów IV wspólnoty posłanych przez Kościół (Arkadiusza i Magdalenę Sarnowskich, Adama i Martę Kamińskich, Karolinę i Bartłomieja Frelichów, Małgorzatę Tuszyńską i Jakuba Sędzielewskiego oraz prezbitera Wojciecha Langowskiego).

            I dzisiaj Bóg jest tym, który uzdalnia braci z IV Wspólnoty w Parafii Redemptorystów do wyznania wobec Kościoła, że wierzą w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, bo doświadczyli w swoim życiu realnej mocy Boga w Trójcy Jedynego.

            Pierwsze uroczyste wyznania wiary IV Wspólnoty odbędą się 27 lutego 2018 r., podczas Nieszporów w Kościele Ojców Redemptorystów pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Piotra Rybaka w Gdyni.

Ks. Proboszcz, o. Eugeniusz Leśniak
i Katechiści odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w parafii Ojców Redemptorystów w Gdyni.

Gdynia, dn. 27 lutego 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *