WIELKA MISJA NA PLACACH

WIELKA MISJA NA PLACACH

2019-05-26 Neokatechumenat 0

WIARA rodzi się ze SŁUCHANIA

Pod takim hasłem wychodzimy na Skwer Kościuszki w Gdyni, w kolejne Niedziele Wielkanocne począwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, by głosić światu że Jezus Chrystus Zmartwychwstał!!! i żyje!!! – a my jesteśmy świadkami tego, bo spotkaliśmy Go w faktach naszego życia.

Wielka Misja na Placach została zainicjowana w 2013 r. i odbywa się we wszystkich miastach świata, w których funkcjonują wspólnoty neokatechumenalne.

Spotkania są odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, by nie zachowywać wiary tylko dla siebie, ale dzielić się nią z drugim człowiekiem, wyjść na peryferia i głosić Zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim oddalonym od Kościoła, zranionym i odrzuconym.

Ewangelizacja Gdyni oparta jest na proklamacji Słowa Bożego, świadectwie i modlitwie, śpiewie i tańcu, a prowadzą ją gdyńskie parafie, gdzie działają wspólnoty neokatechumenalne oraz wspólnota z Rumi.