KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN „Semper Fidelis”

KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN „Semper Fidelis”

2018-12-25 Semper Fidelis 0

HISTORIA

Na wiadomość o pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II na Pomorze Gdańskie w czerwcu 1987 roku wiele osób zaangażowało się do organizowania tego wiekopomnego wydarzenia. Mężczyźni zarówno z diecezji gdańskiej jak i chełmińskiej (do której należała Gdynia i wiele pobliskich miejscowości) na wezwanie swoich biskupów utworzyli wspólną porządkową służbę papieską. Jej zadaniem było, razem ze służbami państwowymi, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań z Ojcem Świętym.
Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził w dniu 11 czerwca Gdynię. Nasi parafianie, zorganizowani przez ówczesnego Proboszcza Ojca Antoniego Stańczyka CSsR, brali czynny udział nie tylko w służbie porządkowej, lecz aktywnie współuczestniczyli w pracach wykończeniowych przy ołtarzu, położonym na Skwerze Kościuszki przy granicy z parafią Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Walnie pomogli im w tym pracownicy znajdującej się na terenie naszej parafii Stoczni Nauta. Ołtarz służył aż do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a nasza służba porządkowa razem z braćmi z dekanatu Śródmieście do tego czasu ochraniała ołtarz we dnie i w nocy.

Z ważniejszych wydarzeń warto wspomnieć nasz udział w zabezpieczeniu uroczystości zakończenia peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po diecezji chełmińskiej w dniu 8 września 1989 roku na Skwerze Kościuszki.

Odnowienie służby papieskiej w naszej parafii nastąpiło w związku z pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II na Wybrzeże w roku 1999. Byliśmy już w strukturze Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis (KSM SF) Archidiecezji Gdańskiej. Na sopockim hipodromie dbaliśmy o porządek podczas Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Świętego, przed i po Mszy Świętej. Kapelanem parafialnej KSM SF był ówczesny Proboszcz Ojciec Jan Ćwikowski CSsR, a liczyła ona już po pielgrzymce Ojca Świętego ponad dwudziestu braci.