KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN „Semper Fidelis”

KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN „Semper Fidelis”

2018-12-25 Semper Fidelis 0

ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ

NASZE ZADANIA

Statutowym zadaniem Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” jest działanie na rzecz odnowy religijnej w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Oznacza to uświęcenie życia, pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej, przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym. Zadaniem naszym jest też bezpośrednia posługa Kościołowi w czasie uroczystości kościelnych i uczestniczenie w życiu Kościoła w wymiarze duchowym i materialnym.
Hasłem naszym jest „Z Ojcem Świętym przez Maryję do Chrystusa”, a Święty Jan Paweł II jest naszym Patronem.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Naszym Kapelanem jest obecnie Ojciec Proboszcz Eugeniusz Leśniak CSsR, pod którego kierownictwem zorganizowaliśmy w naszym kościele w lutym 2018 r. zjazd w XXXI rocznicę powołania Archidiecezjalnej KSM SF (poprzednio gościliśmy także rocznicowy zjazd w roku 2011).
Uczestniczymy w działaniach archidiecezjalnej, gdyńskiej oraz dekanalnej KSM Semper Fidelis.
Do pracy formacyjnej w parafii, oprócz prowadzonej przez naszego Kapelana, należą:
– opracowanie przez braci i prowadzenie części rozważań Drogi Krzyżowej podczas Wielkiego Postu;
– opracowanie przez braci i prowadzenie części październikowych rozważań różańcowych;
– na każdy tydzień opracowanie graficzne codziennych komentarzy do Ewangelii, zaczerpniętych z miesięcznika „Różaniec”, do gablot parafialnych.

Nasze działania dotyczą także utrzymania porządku podczas najważniejszych uroczystości parafialnych – procesji, nabożeństw w kościele i poza kościołem. Ponadto:
– nosimy baldachim nad Ciałem Pana w procesji rezurekcyjnej i procesjach oktawy Bożego Ciała;
– obsługujemy procesję podczas nabożeństw ku czci Matki Bożej Fatimskiej;
– współuczestniczymy w budowie Grobu Pańskiego i Ciemnicy na Święto Zmartwychwstania Pańskiego oraz Żłóbka na Święto Narodzenia Pańskiego, a także ołtarza na terenie naszej parafii na dekanalną procesję Bożego Ciała;
– podczas większych uroczystości na terenie przykościelnym kierujemy ruchem kołowym, by zapewnić sprawny dojazd na uroczystości i odpowiednie rozmieszczenie pojazdów na parkingu;
– nasz Brat opiekuje się zabytkowym Krzyżem przy ul. Waszyngtona, wzniesionym przez gdyńskich rybaków.

Nasza parafialna wspólnota liczy dzisiaj dziesięciu braci, w tym trzech braci niezdolnych do czynnej służby ze względu na stan ich zdrowia. Chętnie przyjmiemy do naszego grona dorosłych mężczyzn, gotowych do służenia Panu Bogu i Kościołowi w naszym charyzmacie.