Historia powstania Wspólnoty Żywego Różańca przy parafii MBNP i Św. Piotra Rybaka

Historia powstania Wspólnoty Żywego Różańca przy parafii MBNP i Św. Piotra Rybaka

2018-11-22 Żywy Różaniec 0

Leon XIII różańcowy papież powiedział :

„ jesteśmy przekonani, iż różaniec, jeśli jest odmawiany pobożnie, może służyć dobru nie tylko indywidualnych osób ale i całego społeczeństwa . „

Po wieloletniej przerwie, spowodowanej II wojną światową i trudnym , bezpośrednim okresem powojennym, postanowiono o wznowieniu działalności przedwojennej Parafii Portowej.

Był rok 1957 wtedy do Gdyni przybyli redemptoryści O. Józef Krok i O. Zbigniew Kotliński, którzy widząc potrzebę specyficznego

środowiska portowego, wymagającego troskliwej opieki duchowej, powołali Żywy Różaniec. Początkowo powstało kilka róż, lecz z biegiem czasu, do tej nieustannej modlitwy przystępowały kolejne osoby i tworzone były kolejne róże mające za zadanie, poprzez modlitwę wypraszać łaski dla Ojca Świętego, Ojczyzny, duszpasterzom, parafii, swoim bliskim i sobie.

Od 1990 r. ówczesny Rektor i Proboszcz O. Jan Kwiecień wprowadził modlitwę różańcową w kościele, którą prowadzimy do dnia dzisiejszego .

W tamtym okresie na różańcu modliło się 9 róż.

Obecnie Żywy Różaniec w parafii stanowi 5 róż. Na zmianę liczby róż wpłynęła konieczna reorganizacja, z uwagi na decyzję ówczesnego Papieża Jana Pawła II ( dziś już Świętego) , o dodaniu w październiku 2002 r. do różańca Tajemnic Światła stanowiące dodatkowe 5 tajemnic. W związku z tym należało utworzyć 20 osobowe róże w miejsce dotychczasowych 15 osobowych.

Opiekunem naszej wspólnoty obecnie jest O.  Andrzej Kryger,  Rektor i Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka.

Spotykamy się co miesiąc na zmianę tajemnic, w terminach ustalonych z góry na dany rok. Podczas spotkania nasz Opiekun przybliża nam Intencje Papieskie i Intencje Parafialne na kolejny miesiąc, ofiarując w tych intencjach cząstkę różańca.

Oprócz modlitwy różańcowej członkowie chętnie włączają się do różnych zadań na rzecz parafii, są też członkami innych wspólnot, takich jak, Semper Fidelis, Akcja Katolicka, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *