Intencje Apostolstwa Modlitwy- czerwiec 2024

Intencje Apostolstwa Modlitwy- czerwiec 2024

2024-06-17 różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec 0

Intencja powszechna – Za uchodźców

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują

Intencje parafialne:

1. Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, miłości i chrześcijańskich wartości.

2. O nowe, święte i gorliwe powołania kapłańskie i zakon.

3. Za Ojczyznę, by nasz naród dokonał właściwego wyboru i wiernie trwał przy Chrystusie.

4. O zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej dla członków Róż Różańcowych i ich rodzin.