Intencje Apostolstwa Modlitwy – grudzień 2023

Intencje Apostolstwa Modlitwy – grudzień 2023

2023-11-28 różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec 0

Intencja powszechna:   Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencje parafialne:

  1. O przeżywanie Adwentu i czasu świątecznego w postawie otwartości na słowo Boga i potrzeby bliźnich .

2. Za rodziny by krocząc drogą wiary wzrastały w świętości.

3. O nowych członków do Wspólnoty Różańcowej naszej parafii.

4. O dar Nieba dla zmarłych z naszej wspólnoty różańcowej.

     WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA   lata  2018   –    2026

 Temat Nowenny na 2023 r. „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”