PROSIMY, WESPRZYJ SWOJĄ PARAFIĘ.   NR KONTA BNP Paribas 60160011141883513000000001   BÓG ZAPŁAĆ!!!

 

Intencje różańcowe- kwiecień 2020

Intencje różańcowe- kwiecień 2020

2020-03-31 Żywy Różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec 0

WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA 

 lata  2018   –    2026

  Temat Nowenny na 2020 r.

“Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY  –    kwiecień  2020

Papieska intencja powszechna: 

 Módlmy  się,  aby  wszystkie  osoby  pod  wpływem  uzależnień  otrzymały  pomoc i były  otoczone  opieką.  

Intencje parafialne:      Ojcze nasz! 

1.   Pełni ufności prosimy, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować  pandemię.

2.   Chroń naszych kapłanów przed niszczącą chorobą.

3.   Wspieraj i chroń personel medyczny i wolontariuszy, błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

4.  Pozwól wrócić do zdrowia zakażonym, a zmarłych          przyjmij do swojego królestwa, pociesz ich rodziny.

Informacja o najbliższym spotkaniu Wspólnoty Żywego Różańca zostanie podana przez Zelatorki, oraz stronę internetową  www.redemptoryscigdynia.info