Intencje styczeń 2022 r.

Intencje styczeń 2022 r.

2021-12-30 różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec Żywy Różaniec 0

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – styczeń  2022 r.

  Intencja papieska— O wychowanie do braterstwa 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i   prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których  żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi.

Intencje parafialne:

  1. Dziękczynienie za szczęśliwie przeżyty rok  przez członków wspólnoty różańcowej
  2. Módlmy się o dar pokory i umiejętność odczytania Bożych planów wobec nas                                                                                           
  3.  O rozkwit modlitwy różańcowej i o nowych członków
  4. Za naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem

                      WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA 

                                  lata  2018   –    2026

                            Temat Nowenny na 2022 r.

                 „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego